Previous Next

Residència Geriàtrica a Sant Joan Despí


 

Obra   Residència assistida per a gent gran a Sant Joan Despí
Promotor   Gestió Geriàtrics Sophos, S.L.
Arquitectes   Batllori & Trepat Arquitectes i Albert Gassul
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2004 - Finalització 2005
Pressupost   2.749.000,00 €
Superfície   4.815,45 m2

 


 Obres | Residències Geriàtriques