Residència Assitida a Sant Vicenç de Montal


 

Obra   Residència assistida per a gent gran a Sant Vicenç de Montal
Promotor   GERONTA ACTIVA, S.L.
Arquitectes   Batllori & Trepat Arquitectes i Albert Gassul
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2001 - Finalització 2003
Pressupost   614.939,00 €
Superfície   1.014,65 m2

 


 Obres | Residències Geriàtriques