Residència Assitida Els Pinets


 

Obra   Reforma i ampliació de la Residència Assistida Els Pinets a Sant Feliu de Codines
Promotor   JAMANOLA, S.L.
Arquitectes   Batllori & Trepat Arquitectes i Albert Gassul
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2001 - Finalització 2003
Pressupost   313.671,00 €
Superfície   800,00 m2

 


Obres | Residències Geriàtriques