Reforma i Ampliació Residència L'Auca


 

Obra   Reforma i ampliació de la Residència d'Àvis l'Auca a Les Franqueses del Vallès
Promotor   Residència d'Avis l'Auca, S.L
Arquitectes   Batllori & Trepat Arquitectes
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2001 - Finalització 2002
Pressupost   268.934,00 €
Superfície   682,92 m2

 


Obres | Residències Geriàtriques