Escola d'Infermeria de Bellvitge


 

Obra   Adequació de les façanes de l'Escola d'Infermeria de Bellvitge de Barcelona
Promotor   Servei Català de Salut - GISA
Arquitectes   Francesc Guardia Riera
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2000 - Finalització 2003
Pressupost   647.284,00 €
Superfície   4.385 m2

 


Obres | Edificis Sanitaris