Hospital Prínceps d'Espanya


 

Obra   Reforma de les façanes i substitució de les finestres de l'Hospital Prínceps d'Espanya a l'Hospitalet de Llobregat
Promotor   Servei Català de Salut - GISA
Arquitectes   Francesc Guardia Riera
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut
Període   Inici 2000 - Finalització 2003
Pressupost   4.566.962,00 €
Superfície   24.669,50 m2

 


 Obres | Edificis Sanitaris