Previous Next

Hospital Sant Llorenç de Viladecans


 

Obra   Nou servei d'urgències a l'Hospital Sant Llorenç de Viladecans
Promotor   Servei Català de Salut - Generalitat de Catalunya
Arquitectes   Ventura Valcarce Magdalena
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2000 - Finalització 2003
Pressupost   1.374.572,00 €
Superfície   5.811,51 m2

 


 Obres | Edificis Sanitaris