Previous Next

Reforma i Ampliació Residència Geriàtrica Santa Oliva


 

Obra   Reforma i ampliació de la Residència Geriàtrica Santa Oliva a Olesa de Montserrat
Promotor   Fundació Privada Santa Oliva
Arquitectes   Marta Campmany Casas i Salvador Campmany Casas
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2004 - Finalització 2006
Pressupost   1.818.134,29 €
Superfície   2.925,05 m2

 


 Obres | Residències Geriàtriques