Nau Industrial Copadul


 

Obra   Nau industrial Copadul a Barcelona
Promotor   COPADUL, S.A.
Arquitectes   P.J. Juncà Sobrevías
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2002 - Finalització 2002
Pressupost   970.784,00 €
Superfície   2.739,07 m2

 


Obres | Comercial