Previous Next

Edifici Comercial Asian Products


PREMI ARQUITECTURA A LES COMARQUES DE GIRONA 2002


 

Obra   Edifici comercial Asian Products a Sant Feliu de Guíxols
Promotor   ASIAN PRODUCTS, S.L.
Arquitectes   J. Ventura Valcarce i Carlos Valls
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 1999 - Finalització 2000
Pressupost   670.862,00 €
Superfície   3.671,42 m2

 


 Obres | Comercial