Previous Next

Ampliació Nau Industrial Festina-Lotus


 

 

Obra   Reforma i ampliació de la nau industrial Festina - Lotus a Barcelona
Promotor   FESTINA - LOTUS, S.A.
Arquitectes   J.A. Requejo i J.A. Gimbernat
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P. 
Tasques   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2005 - Finalització 2005
Pressupost   1.794.408,00 €
Superfície   9.218,61 m2

 


 Obres | Comercial