Edifici Comercial Intermarché


 

Obra   Edifici comercial Intermarché Supermercat a Pallejà
Promotor   INNOMERCA, S.A
Arquitectes   P.J. Juncà Sobrevías
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2000 - Finalització 2000
Pressupost   613.032,00 €
Superfície   3.799,74 m2

 


Obres | Comercial