Residencia Sant Adria 7

 


Residència assistida per a gent gran a Sant Adrià del Besòs


 

Obra   Projecte residència assistida per a gent gran a Sant Adrià del Besòs
Promotor   Residència Barcelona, SL
Arquitectes   Batllori & Trepat Arquitectes, SLP
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2019 - Finalització 2021
Pressupost   5.566.995,79 €
Superfície   5.940,00 m2

  


Obres | Residències Geriàtriques

←