BTA4.JPG


Ampliació residència assistida i centre de dia per a gent gran Sophos


 

Obra   Projecte d'ampliació residència assistida i centre de dia per a gent gran Sophos a Sant Joan Despí
Promotor   Sophos Gestió SL
Arquitectes   Batllori & Trepat Arquitectes, SLP
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2019 - Finalització 2020
Pressupost   612.351,06 €
Superfície   1.331,30 m2

  


Obres | Residències Geriàtriques

←