IMG 5123 Copy


Construcció ascensors de connexió


 

Obra   Construcció 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia
Promotor   Ajuntament de Ribes de Freser
Arquitectes   Salvador Boada Xairó
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2015 - Finalització 2016
Pressupost   269.820,27 €
Superfície   508,89 m2

 

 


 Obres | Espais Públics

←