Previous Next

Ampliació CAP d'Olesa de Montserrat


 

Obra   Ampliació del Centre d'Atenció Primària d'Olesa de Montserrat
Promotor   Mútua de Terrassa - MPSPF
Arquitectes   Josep Campmany Boada, Salvador Campmany Casas i Marta Campmany Casas
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2006 - Finalització 2007
Pressupost   857.988,77 €
Superfície   1.094,97 m2

 


 Obres | Edificis Sanitaris