Centre d'Investigació i Desenvolupament de Barcelona


 

Obra   Centre d'Investigació i Desenvolupament de Barcelona
Promotor   Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas (C.S.I.C)
Arquitectes   J.A. Requejo Falceto
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2004 - Finalització 2006
Pressupost   975.543,93 €
Superfície   1.624,17 m2

 


 Obres | Edificis Sanitaris