Previous Next

Urbanització Accés Nord A2


 

Obra   Urbanització de l'accés Nord a la A2 a Esparreguera
Promotor   Ajuntament d'Esparraguera
Arquitectes   Isabel Torres Ullés
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2015 - Finalització 2016
Pressupost   321.848,00 €
Superfície   26.000 m2

 

 


 Obres | Espais Públics