Previous Next

Edifici Batxillerat a l'Escola Daina Isard


 

Obra   Ampliació de l'edifici de batxillerat i els vestuaris de l'Escola Daina Isard d'Olesa de Montserrat
Promotor   Daina - Isard S.C.C.L.
Arquitectes   Adela Gonzàlez Enríquez
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2004 - Finalització 2005
Pressupost   728.738,74 €
Superfície   1.535,05 m2

 


 Obres | Escoles