Previous Next

Centre Penitenciari d'Andorra


 

Obra   Reforma i ampliació del Centre Penitenciari i de Menors a la Ctra. Comella d'Andorra
Promotor   Govern d'Andorra
Arquitectes   J.A. Requejo i J.A. Gimbernat
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut
Període   Inici 2000 - Finalització - 2005 (C. Penitenciari) | Inici 2008 - Finalització - 2010 (C. Menors) 
Pressupost   5.500.000,00- € (C. Penitenciari) | 2.760.122,00- €  (C. Menors) 
Superfície   4.032,45 m2

 

 


 Obres | Centres Penitenciaris

←