Previous Next

Casal i Biblioteca Bellavista


 

Obra   Intervenció al Casal i Biblioteca Bellavista de Les Franqueses del Vallès
Promotor   Ajuntament les Franqueses del Vallès
Arquitectes   Ventura Valcarce Magdalena i Carlos Valls
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut
Període   Inici 1999 - Finalització 2000
Pressupost   1.114.573,00 €
Superfície   4.970 m2

 

 


 Obres | Centres Culturals