Previous Next

Edifici Obra Social de Caixa Sabadell


 

Obra   Reforma i ampliació de l'Edifici de l'Obra Social de Caixa Sabadell ubicat a Sabadell
Promotor   Caixa d'Estalvis de Sabadell
Arquitectes   Bonell i Gil Arquitectes, S.L.P.
Arquitectes Tècnics   Enric Rego
Tasques   Coordinador de Seguretat i Salut (Francesc Xairó i Ramón Sebastià)
Període   Inici 2008 - Finalització 2009
Pressupost   4.369.606,56 
Superfície   1.175,00 m2

 

 


 Obres | Centres Culturals