Casal Gent Gran Carrer Joan Güell de Barcelona


 

Obra   Adaptació Edificació Existent a Casal Gent Gran
Promotor   SUMASA
Arquitectes   Ventura Valcarce Magdalena i Carlos Valls
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 1998 - Finalització 1999
Pressupost   186.059,00 
Superfície   426 m2

 

 


 Obres | Centres Civics